ÖNEMLİ DUYURU! (KADROYA GEÇİŞ SÜRECİ İTİRAZ SÜRESİ)
23.02.2018

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda sınav için başvuruları kabul edilen personellerin listesi 07.02.2018 tarihinde yayınlanmıştı. İlan sonuçlarına itiraz süresinin bugün (23.02.2018) tarihi itibari ile son gün olup, daha sonraki süreçte itirazların değerlendirilmesi yapılacaktır.

Önemle Duyurulur.