Kulüp İşlemleri

 SPOR KULÜPLERİ TESCİL İŞLEMLERİ 

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

 YENİ KURULAN SPOR KULÜPLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Örnek Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2-Örnek Spor Kulübü Tüzüğü
3-Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
4-Kurucu Üyeler İçin Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
5-Kurucu Üyeler İçin Sporda Ceza Bilgi Formu (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
6-Taahhütname

 DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİNİ YAPACAK SPOR KULÜPLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Örnek Spor Kulübü Dönüşüm Dilekçesi
2-Örnek Spor Kulübü Tüzüğü
3-Örnek Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4-Genel Kurul Sonuç Bildirimi
5-Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
6-Kulüp Organları Listesi
7-Adli Sicil Kaydı - (Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin) Not: E-Devlet üzerinden alınacaktır.
8-Sporda Ceza Bilgi Formu (Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin) Not: E-Devlet üzerinden alınacaktır.

GENEL KURUL EVRAKLARI

1-Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2-Örnek Genel Kurul Toplantı Tutanağı
3-Hazirun Listesi
4-Kulüp Organları Listesi
5-Karar Defter Fotokopisi
6-Asil üyelerden Taahhütname, Adli Sicil Kaydı, Sporda Ceza Bilgi Formu