YÜZME ADAY HAKEM KURSU

10.01.2023

Karaman'da Yüzme hakem ihtiyacının karşılanması amacıyla 26-29 Ocak 2023 tarihleri arasında “Yüzme Aday Hakem Kursu” açılacak.

Yüzme Aday Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar ve Belgeler:

1.T.C. vatandaşı olmak,
2.Fotoğraf (2 adet 4,5 x 6 cm vesikalık son 6 ay içinde çekilmiş)
3.En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi / e-devlet kaydı
olabilir) NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRIPT) geçerli değildir.
4."18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak. ( 2023 yılı için 1973 yılı dikkate alınacaktır)
5.Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak, Sağlık Raporu (Aslı) Aile Hekimi, Özel yada Devlet
hastanesinden
6.Federasyonların Ceza Kurullarından 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, (GSİM den ceza yazısı
/ e-devlet kaydı olabilir)
7.Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü
bulunmamak. (Sicil kaydı / e-devlet kaydı olabilir)
8.Kurs Katılım Taahhütname Formu imzalı (2 adet) (mutlaka imlazı olacak)
9.Kişisel ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecek ve ücret alınmayacaktır. Başvurular
Türkiye Yüzme Federasyonu portalı üzerinden yapılacaktır. İstenen belgeler de portal üzerinden
eklenecektir. Kurs katılım ücreti 300 TL olup, Türkiye Yüzme Federasyonu portalı üzerinden
yatırılacaktır.
10. Olağanüstü haller dışında, kursa başvuru yapanlara ücret iadesi olmayacaktır.

NOT: 1-Kursların yapılacağı illerde Covid-19 salgını vb. gibi olağanüstü durumlar olması halinde
uygulanan "PANDEMİ KURALLARI KAPSAMINDA" olabilecek tarih değişikliklerinde,
Kursların belirlenecek bir başka tarihe ertelenmesi durumunda; Kursiyerler Türkiye Yüzme
Federasyonu tarafından belirlenecek tarihteki kursa katılacaktır. Şayet katılmazsa herhangi bir
hak talebinde bulunamayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin;

Rabia Karabacak - Tel: 0544 505 09 19