Kulüp İşlemleri

 SPOR KULÜPLERİ TESCİL İŞLEMLERİ 

 

 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERI VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

YENİ KURULAN SPOR KULÜPLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1 Örnek Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2 Örnek Spor Kulübü Tüzüğü
3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
4 Kurucu Üyeler İçin Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
5 Kurucu Üyeler İçin Sporda Ceza Bilgi Formu (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
6

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

 

 DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİNİ YAPACAK SPOR KULÜPLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1 Örnek Spor Kulübü Dönüşüm Dilekçesi
2 Örnek Spor Kulübü Tüzüğü
3 Örnek Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
5 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
6 Kulüp Üye Listesi
7 Yazışma ve Tebligat yetkilisinin belirlendiği karar defterinin fotokopisi
8 Adli Sicil Kaydı - (Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin) Not: E-Devlet üzerinden alınacaktır.
9  Sporda Ceza Bilgi Formu (Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin) Not: E-Devlet üzerinden alınacaktır.

 

GENEL KURUL EVRAKLARI
1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Örnek Genel Kurul Toplantı Tutanağı
3 Hazirun Listesi
4 Kulüp Üye Listesi
5 Karar Defter Fotokopisi
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname, Adli Sicil Kaydı, Sporda Ceza Bilgi Formu  

 

BRANŞ İLAVESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Branş İlavesi Dilekçesi  
2-Tescil Taahhütnamesi   
3- Karar Defter Fotokopisi  
4- Antrenör Belgesi (En az 2. Kademe)  
5- Antrenör Sözleşmesi  
6- Çalışma yapacağı yer ile ilgili çalışma tesis bilgisi (tapu veya kira sözleşmesi)  
7- Taahhütname (antrenör)